Het Predikheren in Mechelen wint publieksprijs

  • 2 oktober 2020

De publieksprijs van de Onroerenderfgoedprijs 2020 gaat naar het Predikheren in Mechelen. Een externe jury nomineerde het Gruuthusemuseum in Brugge, het Predikheren in Mechelen en de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle als laureaten. Bij een poll waaraan 11.223 mensen deelnamen, ontving het Predikheren de meeste stemmen.

Het Predikheren in Mechelen is een barok klooster uit de 17de eeuw dat sinds 1980 beschermd is. Het vervulde in zijn lange geschiedenis verschillende rollen: opvangtehuis voor arme bejaarden, militair hospitaal en militaire kazerne met wapenarsenaal. Na jarenlange leegstand en verwaarlozing kreeg het complex recent een herbestemming als stadsbibliotheek. Afbrokkelende verflagen en bouwsporen uit het verleden zijn er niet alleen geconsolideerd, maar krijgen een ereplaats in het ontwerp. Je kan als het ware alle historische verhaallijnen van het monument aflezen. Er is ook plaats voor vernieuwing. Dankzij hedendaagse dakkapellen kon de bibliotheek een plaats krijgen op de bovenste verdiepingen van het voormalige klooster. Hierdoor is de zolderruimte optimaal benut en bleef de historische binnenkoer een open ruimte. Met een bar, een restaurant en ruimtes voor concerten en lezingen is het Predikheren een open huis voor de Mechelaar geworden. Het gebouw en het plein errond hebben de wijk nieuw leven ingeblazen.

In ons Portfolio lees je meer over het project.

Mechelen Predikheren