De jury

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit vijf leden. Het zijn specialisten monumentenzorg, landschapszorg en archeologie, aangevuld met mensen met een bredere maatschappelijke kijk. Samen gaan zij op zoek naar de meest waardevolle projecten over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed in Vlaanderen.  

Voor de derde editie van de Onroerenderfgoedprijs gaat het agentschap Onroerend Erfgoed op zoek naar geëngageerde mensen om vacant geworden plaatsen op te vullen. Een nieuw jurylid zal Leen Thielemans voor één jaar vervangen, een ander nieuw jurylid zal de plaats innemen van Greet de Leenheer. Deze vervanging zal gelden voor drie jaar, te verlengen met een bijkomend mandaat van vijf jaar. 

Als jurylid krijg je de kans om van nabij kennis te maken met de meest recente onroerenderfgoedprojecten in Vlaanderen.  Reiskosten die gemaakt worden in het kader van de wedstrijd worden terugbetaald. Interesse? Kandideer dan voor 31 december 2017. 

Inschrijvingsformulier Jury
Wie zit er sowieso al in de jury?

De juryleden waarmee je in de jaargang van 2018 nauw zal samenwerken zijn: 

  • Ingrid Leye, gespecialiseerd in monumentenzorg, ruimtelijke ordening en architectuur
  • Tijl Vereenooghe, een erfgoedspecialist met een archeologie-achtergrond
  • Niels Dabaut, een doctoraatsonderzoeker met een grote interesse in landschappen

Deze juryleden zetelden de afgelopen twee jaargangen ook al in de jury van de prijs en hebben zich ook voor de derde jaargang opnieuw geëngageerd. 

Wat wordt er van je verwacht?

Je beoordeelt de kandidaturen in de eerste juryronde op basis van het ingestuurde dossier. In samenspraak met de andere juryleden bepaal je welke projecten bezocht worden. Na deze plaatsbezoeken duid je in een finale juryronde aan wie in het ideale geval de drie laureaten zijn en wie de winnaar. Dit oordeel wordt als advies voorgelegd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, die de finale beslissing maakt.

Als je kandideert, verwachten we dat je je in 2018 kan vrijmaken op de volgende momenten: 

  • maart: de eerste juryronde (één vergadering + voorbereidingstijd)
  • april: plaatsbezoeken (bezoek van vijf tot acht projecten)
  • mei: een tweede juryronde (één vergadering)
  • juni: de redactie van het juryverslag
  • oktober: aanwezigheid op de prijsuitreiking

Het belooft opnieuw een boeiende editie te worden.