De jury

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit vijf leden. Het zijn specialisten monumentenzorg, landschapszorg en archeologie, aangevuld met mensen met een bredere maatschappelijke kijk. Samen gaan zij op zoek naar de meest waardevolle projecten over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed in Vlaanderen.  

De jury van de Onroerenderfgoedprijs 2018 bestaat uit: 

  • Ingrid Leye: gespecialiseerd in monumentenzorg, ruimtelijke ordening en architectuur.
  • Niels Dabaut: een doctoraatsonderzoeker met een grote interesse in landschappen.
  • Tijl Vereenooghe: archeoloog van opleiding en de oprichter van ArcheoNet.
  • Maarten Larmuseau: een doctor in de biologie, gespecialiseerd in genetisch erfgoed. 
  • Bie Plevoets: interieurarchitecte en postdoctoraal onderzoeker rond herbestemming en erfgoed.

De Onroerenderfgoedprijs kent een vast verloop. 

In de maand maart beoordeelt de jury alle inschrijvingen in een eerste juryronde

In april/mei bezoeken de juryleden de sterkste projecten ter plekke. Na deze plaatsbezoeken bepalen ze wie in het ideale geval de drie laureaten zijn en wie de winnaar. Dit oordeel wordt als advies voorgelegd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. 

De drie laureaten worden in juni bekendgemaakt, waarna een publieksprijs van start gaat.