De jury

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit vijf leden. Het zijn specialisten monumentenzorg, landschapszorg en archeologie, aangevuld met mensen met een bredere maatschappelijke kijk. Samen gaan zij op zoek naar de meest waardevolle projecten over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed in Vlaanderen.  

De samenstelling van de jury

De jury van de Onroerenderfgoedprijs 2021 bestond uit: 

  • Ingrid Leye: gespecialiseerd in monumentenzorg, ruimtelijke ordening en architectuur.
  • Niels Dabaut: coördinator Regionaal Landschap Westhoek en gastdocent aan de Universiteit Antwerpen
  • Tijl Vereenooghe: oprichter van ArcheoNet en algemeen coördinator Monumentenwacht Vlaanderen
  • Maarten Larmuseau: een doctor in de biologie, gespecialiseerd in genetisch erfgoed. 
  • Bie Plevoets: een doctor aan de UHasselt gespecialiseerd in erfgoed en herbestemming

De jury werd samengsteld na een open oproep. 

Het wedstrijdverloop

De Onroerenderfgoedprijs kent een vast verloop: 

  • In de maand maart beoordeelt de jury alle inschrijvingen in een eerste juryronde
  • In april/mei bezoeken de juryleden de sterkste projecten ter plekke. Na deze plaatsbezoeken bepalen ze wie in het ideale geval de drie laureaten zijn en wie de winnaar. Dit oordeel wordt als advies voorgelegd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed. 
  • De drie laureaten worden in juni bekendgemaakt, waarna een publieksprijs van start gaat.
  • Op de eerste vrijdag van oktober maken we tijdens een feestelijke prijsuitreiking bekend wie de Onroerenderfgoedprijs heeft gewonnen.