De jury

De jury van de Onroerenderfgoedprijs bestaat uit vijf leden. Het zijn specialisten monumentenzorg, landschapszorg en archeologie, aangevuld met mensen met een bredere maatschappelijke kijk. Samen gaan zij op zoek naar de meest waardevolle projecten over bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed in Vlaanderen.  

Ingrid Leye

Ingrid Leye is de voorzitter van de jury. Zij studeerde af als architecte, gespecialiseerd in monumentenzorg en stadsvernieuwing. Al snel ging zij aan de slag als architect, planner en later als stedenbouwkundig ambtenaar voor de stad Brugge. Daar tekende zij jarenlang mee het beleid uit voor monumentenzorg, ruimtelijke ordening en architectuur. Zij vervoegde verschillende adviesorganen en engageerde zich als Unesco-manager voor de Brugse werelderfgoedsites.

Ingrid heeft tal van restauratie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten begeleid. Zij heeft een bijzondere waardering voor realisaties die de waarden van erfgoed kwaliteitsvol verzoenen met de hedendaagse noden en eisen. 

Greet De Leenheer

Greet de Leenheer is al heel haar professionele leven actief in de sector van de public relations, communicatie en televisie. Zij was onder meer manager van diverse buitenlandse zenders en een van de oprichters van Vitaya. De afgelopen jaren nam zij vooral bestuursmandaten op in zowel investeringsmaatschappijen als ngo’s.

In 1985 kocht Greet een beschermde herenwoning uit de achttiende eeuw. In de jaren daarop liet zij het pand restaureren volgens de regels van de kunst. Deze ervaring heeft haar belangstelling voor geschiedenis en architectuur alleen nog maar aangescherpt. Ook landschappen en archeologie liggen haar nauw aan het hart.

Leen Thielemans Onroerenderfgoedprijs

Leen Thielemans is licentiate hedendaagse geschiedenis met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de sector van kunst, cultuur en erfgoed. Ze brengt veel tijd door in cultuurhuizen en musea, waar ze achter de schermen meewerkt aan evenementen en professionele netwerkmomenten.

Leen zoekt graag naar nieuwe manieren om een publiek in contact te brengen met cultuur en erfgoed, met een bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Als jurylid van de Onroerenderfgoedprijs zal ze vooral oog hebben voor de manier waarop erfgoed erin slaagt een verbinding te maken met (jonge) bezoekers.

De juryleden van de Onroerenderfgoedprijs beoordelen de kandidaturen in de eerste juryronde op basis van het ingestuurde dossier. Nadien vragen ze indien nodig extra informatie op. Mogelijk brengen zij ook een bezoek ter plaatse.  

In een finale juryronde duiden ze aan wie de drie laureaten zijn en wie van hen de winnaar. De minister van Onroerend Erfgoed bekrachtigt hun voorstel. Hij reikt de Onroerenderfgoedprijs in het najaar uit op een plechtige prijsuitreiking. 

Tijl Vereenooghe

Na zijn studies archeologie was Tijl Vereenooghe vier jaar wetenschappelijk medewerker bij het Sagalassos Archaeological Research Project (KU Leuven). Sinds september 2012 werkt hij als coördinator bij ETWIE vzw, het expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.

Ook in zijn vrije tijd is Tijl graag met erfgoed bezig. Meer dan tien jaar geleden richtte hij ArcheoNet op, een website die dagelijks nieuws brengt over archeologie en erfgoed. Later volgde erf-goed.be, de website die foto’s verzamelt van beschermde monumenten en landschappen.

Niels Dabaut

Niels Dabaut is een onderzoeker in hart en nieren. Na zijn studies geografie volgde hij een bijkomende master bij het Raymond Lemaire centrum van de KU Leuven. Hij verdiepte er zich in het onderwerp ‘historische landschappen’. Voor het project CHeriScape (UGent) bestudeerde hij de link tussen erfgoed en landschap. Nadien werkte hij als projectcoördinator bij Kempens Landschap, om nu te starten met een doctoraatsonderzoek bij het McCord Centre for Landscape aan de universiteit van Newcastle upon Tyne. 

De interesse van dit jurylid gaat vooral uit naar landschappen, maar ook naar alle andere vormen van erfgoed. Niels is actief betrokken bij ICOMOS Vlaanderen-Brussel, een organisatie die zich inzet voor het behoud en het beheer van erfgoed wereldwijd.